O spoločnosti

Spoločnosť SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o. podniká v oblasti nakladania s odpadmi na Slovensku v zbere a zhodnocovaní využiteľných odpadov, ktoré sú zdrojom suroviny podporujúcej recyklačný priemysel. Prvoradým záujmom spoločnosti je recyklácia, t.j. spracovanie s konečnou separáciou odpadov (druhotných surovín a kompozitných materiálov, ktoré sú zdrojom sekundárnej suroviny), na ktoré má v súčasnosti spoločnosť oprávnenie.

služby

Výkup a spracovanie kovového šrotu a farebných kovov,

zber starých vozidiel a spracovanie,

paličské práce (rezanie kyslíkom),

nákladná cestná doprava,

prenájom veľkokapacitných kontajnerov,

servisné služby.

Čo vykupujeme

OŠ 27 železný šrot >3mm

OŠ 12 železný šrot <3mm

farebné kovy:

meď Cu

mosadz CuZn

nerez CrNi

bronz CuSn

hliník Al

cín Sn

olovené autobatérie (bezkonkurenčne)

 

Ponuka práce

 

ceny

Ceny sa menia podľa vývoja cien na trhu,

konkrétnu cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať, podľa miest najbližšej výkupne.

PODMIENKY PREVZATIA STARÝCH VOZIDIEL

  1. Vozidlo by malo byť kompletné :
    musí obsahovať motor, prevodovku, nápravy, katalyzátor ak je vozidlo ním vybavené,

  2. vozidlo nemusí obsahovať časti interiéru /sedadlá, sklá apod./,

  3. vozidlo nemusí byť funkčné, nemusí mať STK a EK,

  4. vozidlo môže odovzdať majiteľ, resp. splnomocnená osoba s notársky overeným splnomocnením,

  5. k vozidlu je potrebné osvedčenie o evidenci I a II časť, resp. Doklad o dočasnom vyradení (odovzdávajúci musí iným dokladom deklarovať rok výroby a priradenie VIN k EČV platí pri dočasnom vyradení),

  6. naša spoločnosť zabezpečí odhlásenie vozidla z evidencie, už nemusíte ísť na políciu,

  7. v prípade, že vozidlo je nekompletné, naša spoločnosť účtuje poplatok za službu recyklácie vozidla,

  8. vo vozidle sa nesmú nachádzať veci, ktoré nie sú jeho súčasťou /handry, papiere, krabice, fľašky a iné/.

Pobočky

Kendice
Kendice 390

Božena Orlovská
+421 903 548 260

Banská Bystrica
Partizánska 91

Rosík Jozef
+421 903 367 965

Humenné
Tolstého 110

Záhorec Ondrej
+421 907 592 094

Malý Krtíš
Osloboditeľov

Ivan Miroslav
+421 903 822 279

Rožňava
Štítnická 19

Manko Dalibor
+421 903 279 444

Tornaľa
Cintorínska 21

Škorňa Ivan
+421 911 483 060

Kežmarok
Slavkovská 69

Dugas Ján
+421 903 216 332

Lučenec
Alojza Jiráska 8

Tibor Pukač
+421 903 538 894

kontakt

Adresa

Robotnícka 10, Banská Bystrica

Tel. číslo

+421 903 648 343

E-mail

info@scrapmet.sk